redem script

  1. tgemre

    Script give rewards to players!

    Hi, this is karma system for ReDM. this script allows you to put a bounty on players. features : If the player kills other player, bounty will be put on his head for a specific timeframe. Other players can hunt the wanted player. If someone kills the wanted player, money will be remove from...
  2. tgemre

    Script RedEM : Basic Money Transfer

    menüyü U ile açabilir ve farklı boyutta para yığınları seçebilirsiniz. Para yığınlarından birini seçtiğinizde yeterli paranız varsa, seçtiğiniz miktarda bir envanter eşyası alır ve o parayı kaybedersiniz. Parayı geri almak veya başkasına vermek için desteyi daha sonra düşürebilir veya...