cactus cactus

redm dead

  1. tgemre

    Script Redm-Respawn

    İnsanlar öldükten sonra tekrar belirli bir süre sonra diriltir. Ön İzleme İndirmek İçin - LINK Yapılandırma Değişken Açıklama Varsayılan Config.ReviveControl Yeniden canlanmak için kullanılan kontrol. (E) Config.RespawnControl Yeniden doğmak için kullanılan kontrol. (R)...