alert script redm

  1. tysit

    Script [Ücretsiz] İhbar script

    Oyuncuların yaralanma , soyulma durumlarında ilgili birimlere ihbar gönderebilmesi için oluşturulmuş bir scripttir. İNDİR Yapılması gerekenler bcc-job-alerts > config.lua Config = {} Config.Alerts = { { name = 'police', --The name of the alert command = 'alertpolice', -- the...